Lite grafer om liberal ekonomi

Jag har gjort lite grafer där jag plottar hur liberal ett lands ekonomi är mot olika andra mätvärden. Det är rätt intressant tycker jag.Värdet på frihet kommer från Fraser institute, och kan vara mellan 0 och 10. Jag plottar det på X-axeln här, så låg ekonomisk frihet är till vänster, och hög ekonomisk frihet till höger.

Värdena på Y-axeln kommer alla från FN’s Human Development Report.

Här är en graf där jag plottar ekonomisk frihet mot bruttonationalprodukt per capita. BNP är i PPP-dollar per capita.

Nästa är kanske mer intressant. Ekonomisk frihet mot fattigdom. Det är FN’s Human Poverty Index här:

För att göra den lite tydligare har jag en variant där jag har tagit ett genomsnitt av HPI värdet:
FN’s fattigdomsindex har inte något data för rika länder, helt enkelt för att rika länder inte har mätbar fattigdom. Så för att täcka det så är här en graf för ekonomisk frihet vs långtidsarbetslöshet, som ju är det stora problemet i rika länder:

FN har ett annat intressant index, Human Development Index. Det mäter saker som livslängd och analfabetism och tillgång till vatten och fan och hans moster. Givetvis har jag gjort en graf över det också:

Det står Hunan Poverty index på bilden. Det är fel.

Man kan fråga sig om det är ekonomisk frihet som ger bra HDI eller tvärtom. För att kolla det har jag tittat på hur den ekonomiska friheten var i länder år 2000, och hur deras HDI har ökat som resultat under åren efteråt.

Så med högre ekonomisk frihet har alltså situationen i landet förbättrats fortare.

Slutligen måste jag ju bara kolla hur stor inverkan ekonomisk frihet har på ekonomisk ojämlikhet:

Inte så stor visar det sig. Kollar man korrelationen så får man en svag korrelation som säger att högre ekonomis frihet ger högre ekonomisk jämlikhet.

Ja, jag tyckte det var intressant iaf.

Om hjälmtvång och olyckor

En alltid aktuell fråga är om att man skall ha lag på att ha hjälm om man cyklar. Och det är så klart en svår avvägning. Människors frihet att vara idioter står emot en önskan att skydda dessa idioter från sin egen dumhet. Och trots allt, det är ju lag på att man skall ha hjälm när man kör moped, och den lagen har ju fungerat väl. Här är lite data i frågan:

Och här ser vi ju att på 70-talet var det massa fler dödliga olyckor på moped än på 80-talet. Succé! Inför hjälmtvång för cyklister nu! Eller? Låt oss titta lite närmare på grafen, genom att markera införandet av hjälmtvång, som kom i 1978.

Och nu ser vi ju att toppen på mopedolyckorna kom ju 1973, inte 1977, som vore det rimliga med en hjälmlag som infördes 1:a September 1978. Ännu intressantare blir det med den här grafen, som visar trenderna av dödsolyckor med olika fordon:

Den här grafen är nämligen per personkilometer, och summerar varje årtionde, vilket gör det lättare att se eftersom man inte ser dom årliga slumpmässiga fluktuationerna. Och där ser vi att 1970-talet och 1980-talet inte har någon skillnad i antalet döda per personkilometer med moped. Det vi ser som en topp i 1973 är helt enkelt en topp i mopedens popularitet. Sverige hade blivit så rikt att nästan varenda 15-åriga kille i nästan varenda småstad hade råd med en moped. Per personkilometer dog det färre under 70-talet än 60-talet, helt utan hjälmtvång. Och trots hjälmtvånget så var 80-talet lika dödligt som 70-talet, fast sedan har det blivit bättre igen.

Mer och noggrannare data kanske kan motsäga det här. Det här är ju bara dödliga olyckor, trots allt. Men från den här datat, som kommer från en rapport från Räddningsverket så ser det onekligen ut som om hjälmtvånget på moped har varit totalt verkningslöst!

Ja, jag är förvånad i alla fall. Jag vet ju att det finns idioter som inte fattar att man skall ha hjälm av sig själva. Men det är väl sannolikt så att dom inte fattar att man skall köra försiktigt, eller helt enkelt skiter i att ha hjälm oavsett, så dom kolar vippen ändå. Hjälmtvång eller inte.