Lite grafer om liberal ekonomi

Jag har gjort lite grafer där jag plottar hur liberal ett lands ekonomi är mot olika andra mätvärden. Det är rätt intressant tycker jag.Värdet på frihet kommer från Fraser institute, och kan vara mellan 0 och 10. Jag plottar det på X-axeln här, så låg ekonomisk frihet är till vänster, och hög ekonomisk frihet till höger.

Värdena på Y-axeln kommer alla från FN’s Human Development Report.

Här är en graf där jag plottar ekonomisk frihet mot bruttonationalprodukt per capita. BNP är i PPP-dollar per capita.

Nästa är kanske mer intressant. Ekonomisk frihet mot fattigdom. Det är FN’s Human Poverty Index här:

För att göra den lite tydligare har jag en variant där jag har tagit ett genomsnitt av HPI värdet:
FN’s fattigdomsindex har inte något data för rika länder, helt enkelt för att rika länder inte har mätbar fattigdom. Så för att täcka det så är här en graf för ekonomisk frihet vs långtidsarbetslöshet, som ju är det stora problemet i rika länder:

FN har ett annat intressant index, Human Development Index. Det mäter saker som livslängd och analfabetism och tillgång till vatten och fan och hans moster. Givetvis har jag gjort en graf över det också:

Det står Hunan Poverty index på bilden. Det är fel.

Man kan fråga sig om det är ekonomisk frihet som ger bra HDI eller tvärtom. För att kolla det har jag tittat på hur den ekonomiska friheten var i länder år 2000, och hur deras HDI har ökat som resultat under åren efteråt.

Så med högre ekonomisk frihet har alltså situationen i landet förbättrats fortare.

Slutligen måste jag ju bara kolla hur stor inverkan ekonomisk frihet har på ekonomisk ojämlikhet:

Inte så stor visar det sig. Kollar man korrelationen så får man en svag korrelation som säger att högre ekonomis frihet ger högre ekonomisk jämlikhet.

Ja, jag tyckte det var intressant iaf.