Ideologiernas död

När man diskuterar ideologier så hamnar man ofta i fällan att klistra på egenskaper på människor som tillskriver sig en annan ideologi än den man själv tillskriver sig.

Socialister brukar kalla liberaler för ”egoister”, liberaler kallar socialister för ”avundsjuka” o s v. Ibland är det korrekt, ibland är det fel. Kanske är det mer vanligt med avundsjuka bland socialister än bland liberala, jag vet inte.

Men ideologier påstås ofta vara mer än bara etiketter och skällsord. Det är meningen att det skall vara en samling ideal och ett ramverk för politiska beslut. En grupp grundvärderingar och dess konsekvenser.

Men har vi verkligen så olika grundvärderingar? Ju mer jag diskuterar med folk desto mer verkar det som om alla har ungefär samma grundvärderingar, och sedan bara olika mängd med synder och missförstånd som gör att man hamnar fel.

Diskuterar man grundvärderingar med folk tycker alla samma sak. Alla vill ha personlig frihet och jämlikhet. Man kan ha olika betoning på olika delar av det, men problemet med socialism är inte att dom betonar fel saker, problemet är att grunden i socialismen, det gemensamma ägandet, inte fungerar i praktiken.

Felet i klassisk konservatism är att människor inte föds in i den position i samhället där man hör hemma.

Och felet i nationalism och rasism är helt enkelt att ett lands människor inte är bättre än ett annat lands människor.

Jag vill härmed förklara ideologiernas död. Det finns inga ideologier, det finns bara missförstånd.

Detta ser vi tydligt om vi tittar noggrant på grundvärderingarna.

Den första är den enklaste och mest klara, för den värderingen baserar sig inte bara på åsikter, utan på enkla fakta:

Jag vet bättre vad som är bra för mig än vad du vet.

Jag känner mig själv bättre, jag vet mina möjligheter bättre, det är jag som skall välja hur mitt live sköts, inte du. Ur detta enkla konstaterande, som ingen jag någonsin har frågat under 15 år av politisk debatt har motsagt, så kommer värderingen att vi skall ha så stor individuell frihet så möjligt. (Jag lämnar definitionen av frihet därhän för tillfället). Och det innebär alltså att jag skall få göra vad jag vill, om inte det minskar din frihet.

Den andra grundvärderingen är lite mer komplicerad.

Det är klart vi alla vill ha ett rättvist samhälle. Och ett sådant samhälle är ett samhälle där man har en hyfsat lika utgångspunkt när man föds. Men helt exakt lika går inte, för människor föds olika. Vi kan inte få en total jämlikhet mellan individer när vi föds. Och eftersom vi är olika, och ännu viktigare vi VILL olika, så kommer vi inte ha en total jämlikhet som vuxna heller.

Och när man väl har förstått dom här sakerna, så betyder det att vi vill att samhället försöker ordna att vi föds hyfsat jämlika, om möjligt, men att vi måste få ha friheten som vuxna, även om den friheten gör oss ojämlika, men att staten ändå skall behandla alla, oavsett hudfärg, kön, m m, så lika som det går.

Det är dom grundvärderingar vi alla har. Jag har inte stött på nån som inte håller med om detta. Denna ideologi håller vi alla med om. Allt annat är bara missförstånd. Att sätta ett klistermärke på detta är onödigt.

Annons