Den antidemokratiska fegvänstern

Huvudanledningen till att jag inte bloggar så mycket nu är att det blir mest upprepningar. En blogg kommer ju inte skapa revolution, direkt. Och även om dom här åren av bloggande har sett en av käpphästarna så sakteliga börja införas, nämligen en vårdtagarstyrd vård i form av så kallat ”VårdVal” så har det inte hänt så mycket på dom andra fronterna.

Framförallt har ju stora delar av Vänstern fortfarande problem med demokratisynen. Antalet politiskt engagerade personer vänster om Centerpartiet som faktiskt tar ett rejält och tydligt avstånd från diktatur även när det är en vänsterdiktatur är fortfarande försvinnande litet. Det sitter fortfarande flera Castroiter i vänsterpartiets partiledning. Och vänsterfolk reagerar fortfarande likadant när man påpekar detta. Reaktionen är nästan alltid exakt samme:

1. Man börjar med att förneka det. Nej. vänsterpartiet är visst demokrater, man har rensat ur skeletten ur garderoben, etc.

2. När man inte kan förneka att Eva Björklund m fl sitter i V’s partistyrelse (för det gör dom ju) så hävdar man att borgerligheten är ännu värre antidemokrater, trots att detta både är faktamässigt fel, och inte någon undanflykt. Två fel gör inte ett rätt.

3. När man sedan krävs på bevis och argument för detta så hävdar man sedan att en socialistisk diktatur är mer demokratisk är en demokrati, eftersom politiker bestämmer mer i en socialistisk diktatur.

4. När man påpekar att denna definition av demokrati bekräftar att dom har en grumlig demokratisyn så lägger dom ner debatten för att dom som argumenterar för demokrati är ”idioter” eller ”rätthaverister” eller ”otrevliga” eller har någon slags dålig debattstil, vilket tydligen är vänsterns kodord för ”dom har ju argument”.

Några exempel på detta är här och här.

Skulle nån vilja diskutera frågorna seriöst går det bra här. Några relevanta inlägg:

Alla dessa inlägg har orsakat högljudda skrik och gnällande i vänstern, men en total avsaknad av sakliga argument.

Den här omgången debatt, som startade med Munkhammar m fl’s debattartikel är inget undantag. Så ursäkta mig om jag är lite trött på alla ohederliga, hycklande medlöpare i Vänstern och deras diktaturkramande. Ni är faktiskt inte demokrater i vänstern, med några få undantag.

Lite grafer om liberal ekonomi

Jag har gjort lite grafer där jag plottar hur liberal ett lands ekonomi är mot olika andra mätvärden. Det är rätt intressant tycker jag.Värdet på frihet kommer från Fraser institute, och kan vara mellan 0 och 10. Jag plottar det på X-axeln här, så låg ekonomisk frihet är till vänster, och hög ekonomisk frihet till höger.

Värdena på Y-axeln kommer alla från FN’s Human Development Report.

Här är en graf där jag plottar ekonomisk frihet mot bruttonationalprodukt per capita. BNP är i PPP-dollar per capita.

Nästa är kanske mer intressant. Ekonomisk frihet mot fattigdom. Det är FN’s Human Poverty Index här:

För att göra den lite tydligare har jag en variant där jag har tagit ett genomsnitt av HPI värdet:
FN’s fattigdomsindex har inte något data för rika länder, helt enkelt för att rika länder inte har mätbar fattigdom. Så för att täcka det så är här en graf för ekonomisk frihet vs långtidsarbetslöshet, som ju är det stora problemet i rika länder:

FN har ett annat intressant index, Human Development Index. Det mäter saker som livslängd och analfabetism och tillgång till vatten och fan och hans moster. Givetvis har jag gjort en graf över det också:

Det står Hunan Poverty index på bilden. Det är fel.

Man kan fråga sig om det är ekonomisk frihet som ger bra HDI eller tvärtom. För att kolla det har jag tittat på hur den ekonomiska friheten var i länder år 2000, och hur deras HDI har ökat som resultat under åren efteråt.

Så med högre ekonomisk frihet har alltså situationen i landet förbättrats fortare.

Slutligen måste jag ju bara kolla hur stor inverkan ekonomisk frihet har på ekonomisk ojämlikhet:

Inte så stor visar det sig. Kollar man korrelationen så får man en svag korrelation som säger att högre ekonomis frihet ger högre ekonomisk jämlikhet.

Ja, jag tyckte det var intressant iaf.

Vänsterpartiet är fortfarande inte demokrater.

Vänsterpartister i allmänhet, inklusive Lars Ohly, pratar gärna om dom ”sociala framsteg” som har skett på Kuba. Dom framstegen finns knappast utanför Svensk-Kubanska föreningens propaganda, men jag skall vara snäll och helt enkelt se sådana uttalanden som okunniga snarare än odemokratiska. Men många vänsterpartister, som till exempel Eva Björklund och Anders Neergard är antidemokrater som är medlem i Svensk-Kubanska vänföreningen, en förening som stödjer Castros diktatur. Eva Björklund har stått i TV och hävdat att Kuba är mer demokratiskt än USA, och andra dumheter. De här människorna är inte demokrater. Dom är antidemokrater.

Tyvärr är dom inte ensamma i Vänsterpartiet. Till vänsterpartiets förra Kongress 2008 så inkom det en motion som kritiserade vänsterpartiets attityd mot Kuba. Mer specifikt tyckte motionären att Vänsterpartiet hör och häpna kritiserade Kuba för mycket! Partistyrelsens svar pratade som vanligt om de ”stora sociala framstegen” men det påpekade också att detta inte ursäktar inskränkningarna i demokratiska rättigheter. En grupp på sju personer, inklusive Neergard och Björklund var inte nöjda med svaret, utan ville ha in en formulering som inte på något sätt kritiserar Kuba, och bara säger att när det förekommer demokratiska inskränkningar så skall dom kritiseras, vilket implicerar att det inte förekommer speciellt många, och inga alls just nu.

Alla dessa personer vill alltså att Vänsterpartiet skall låtsas som om Kuba är ett bra och demokratiskt land, när det i själva verket är en totalitär diktatur där grundläggande demokratiska rättigheter i parktiken är närmast helt frånvarande. Dessa sju är alltså antidemokrater. I ett demokratiskt parti tillåts inte antidemokrater ens som medlemmar. I Vänsterpartiet går det dock bra inte bara att vara medlem, utan att som dessa sju, vara medlem i partistyrelsen! Dom som skrev under var Vilmer Andersen, Eva Björklund, Francisco Contreras, Anders Neergaard, Eva-Britt Svensson och Bo Strömbäck. Av dessa är idag alla utom Anders Neergaard och Bo Strömbäck fortfarande kvar i partistyrelsen.

Att vänsterpartiet har dessa fem i sin partistyrelse är fullt jämförbart med att Folkpartiet skulle ha fem personer som stödde Pinochets mördardiktatur i sin partistyrelse. (Vilket dom inte har, det kan vara på sin plats att påpeka det, med tanke på extremvänsterns normala verklighetskontakt).

Vänsterpartiet är inte demokrater. Därmed är Munkhammar mfls artikel i Aftonbladet välgrundad och poängen fullständigt korrekt. Vänsterpartiet är ett antidemokratiskt parti, som dessutom vill föra en politik som vi vet är omöjlig att genomföra utan ett genomgripande statsförtryck.