En riktigt bra grundlag

När man diskuterar politisk makt och grundlagar föreslår man ofta regler för vad olika delar av staten skall få bestämma över. Det är bra, men politikers maktbegär är stort, så jag skulle vilja föreslå lite extra regler som en riktigt bra grundlag/konstituation borde ha:

  1. Alla politiska positioner måste upptas av folkvalda ledamöter. Dagens läge där man sätter partimedlemmar i kommundelsnämnder som bestämmer över vilka bibliotekarier som skall sparkas i kommunens skolor är helt förkastlig. Enbart politiker som har folkets förtroende skall få ha någon slags beslutsmässig politisk position. Beslut om vem skall skall få sparken skall tas av dom som är anställda inom administrationen, inte politiker som inte har en susning.
  2. Jag funderar på om det inte vore vettigt att begränsa antalet politiker per folkmängd. Som exempel, säg att det inte skall finnas fler valbara positioner än en per 1000 medborgare. Det innebär att en kommun med 10.000 medborgare inte kan ha mer än 10 personer i sin kommunfullmäktige. Japp. 10. Det räcker. Man behöver inte ha 31 som är minsta nu. Och nu säger ni att det innebär att en kommun som Stockholm då skulle kunna ha 814 personer i sin kommunstfullmäktige, och det är ju åt helvete för många, nu är det ju det ju bara 101 nu. Ja, det är sant, men kom ihåg att Stockholm också har en massa kommundelar, och sedan finns det ett landsting, bolagsstyrelser för SL, osv. Och ingen av dessa skall kunna tillsättas utan att dom har blivit folkvalda. Skall man verkligen ha val till alla dessa positioner? Nej, inte nödvändigtvis, min ide är att man tillsätter dom ur kommunfullmäktige, men att man inte skall få sitta på en sådan plats om man inte är folkvald.
  3. För högre nivåer som landsting och riksdag och EU föreslår jag att antalet platser där kan beslutas av politikerna, men att det totala antalet fortfarande hålls på en per 1000. Det innebär att Sverige kan ha typ 9000 politiker totalt i Kommun, landsting, riksdag, EU.

Det här kan jämföras med landets 290 kommuner, som har mellan 31 och 101 ledamöter idag. 31 * 290 är bara det 8990. Jag skulle tippa på att det verkliga numret är ungefär det dubbla. Och lägger man sedan till kommundelsnämndeledamöter är det förmodligen lika många till. Och sedan har vi 21 län med mellan 31 och 149 ledamöter. Det är minst 700 personer. Och 349 riksdagsledamöter och en hel hög folk i EU. Vi har idag i en befolkning på 9 miljoner, säkert en 30-40.000 personer som sitter och tar beslut åt oss. Många av dom har ingen röstat för. Enbart en bråkdel av dessa har överhuvudtaget tänkt tanken ”har vi för mycket makt?” Ännu mindre av dom har svarat ”Ja” på den frågan. Tvärtom anstränger dom sig hårt flr att få bestämma över MER saker.

Så vad är poängen med dom här galena ideerna om att begränsa det totala antalet politiker? Jo, genom att begränsa antalet politiker så att dom har för mycket att göra, så tänker jag att dom kanske slutar försöka hitta MER saker att bestämma över. Förhoppningsvis leder det till att dom istället koncentrerar sig på att dels hindra sina politikerkompisar att bestämma över saker, och dels koncentrerar sig på att försöka hitta sätt att jobba mindre, dvs bestämma mindre, och ändå behålla sin lön. Det hade nog vart bra.

Den här bloggposten är en reaktion på Attilas blogpost om knapptryckeriet i riksdagen.

Andra bloggar om ,

Annons