LAS gör kriser värre

Politiker är förtjusta i att reglera saker, ety dom inbillar sig att regleringen gör det bättre. Ett exempel på detta är LAS. LAS är till för att göra det svårt att avskeda folk utan en bra anledning, framförallt skall man inte kunna avskeda någon för att sedan anställa nån annan till en lägre lön. Det är en del av det system facket och sossarna har byggt upp i Sverige för att skapa en låg konkurrens på arbetsmarknaden, och därmed höga löner. Andra delar av detta är kollektivavtalen, och att det är svårt att invandra och att flyktingar hindras att arbeta. En låg konkurrens på arbetsmarknaden är ett annat sätt att säga att det är svårt att få jobb. Men det har jag nämnt i andra inlägg. Här handlar det om en annan effekt.

LAS gör det svårt att sparka folk utom om man har arbetsbrist. Det innebär att om företag vill sparka folk så är det enklaste sättet att göra det om man kan hävda att det är arbetsbrist. Det är svårt att hävda i en högkonjunktur. Det är lätt att hävda i en lågkonjunktur. Resultatet är att företag under en högkonjunktur kan ha anställda dom egentligen vill göra sig av med, men under en lågkonjunktur kommer dom göra sig av med alla dom kan, och kanske till och med sparka lite för många. Dom kan ju anställa folk senare igen, om det behövs, men dom kan inte sparka dom senare. Bästa att sparka lite för mycket alltså. Och absolut inte anställa under osäkra tider, eftersom det är svårt att sparka om det behövs.

LAS gör att arbetslösheten är artificiellt låg under en högkonjunktur och artificiellt hög under en lågkonjunktur. LAS gör kriserna värre, och bör avskaffas. Det har tydligt visats att den bästa arbetsmarknadspolitiken är att göra det enkelt att både anställa och sparka människor och att istället ha ett bra skyddsnät för arbetslösa, den så kallade Flexicurity-modellen. I Sverige är det svårt att sparka och man har bra skyddsnät för arbetslösa. Det är problematiskt. LAS bör tas bort, för precis som nästan alla politiska regleringar av ekonomin är den dålig. Politik är faktiskt inte så jävla svårt. Låt folk göra det dom tycker är bäst, så blir det bra. Politiker vet inte bättre än folk i allmänhet.

Det är förmodligen bäst att uppluckra LAS i en ekonomisk uppgång, och det kommer vi få snart. Det är säkerligen politiskt svårt att göra det innan ett val, så lämpligast är om regeringen gör det efter att dom har vunnit valet 2010. Det kommer innebära lite lägre sänkning av arbetslösheten på kort sikt, högre korttidsarbetslöshet, men lägre långtidsarbetslöshet på lång sikt. Och det är den som är skadlig eftersom den sätter människor i ett utanförskap.

Se även Andreas Bergh om LAS.
Andra bloggar om , , ,