Marx och vetenskapen: 1. Lite om vetenskap

Det är inte helt ovanligt i en debatt med Marxister att höra två påståenden. Dels att Marxismen är en vetenskap, dels att det inte finns rätt eller fel. Det har hänt att påståendet kommer från samma person, ibland till och med samtidigt: Att det inte finns rätt eller fel inom vetenskapen, utan att det bara finns olika sätt att beskriva samhället på, olika teorier. Det här påståendet är vanligare hos kreationister men det dyker också ibland upp hos kommunister (jag har redan tidigare tagit upp likheten mellan kreationister och kommunisters vetenskapssyn). Andra varianter av påståendet är att modern ekonomisk teori (eller evolution då) inte är fakta, utan bara en teori. Man implicerar då att när det är en teori så är det inte bevisat. Men vetenskap fungerar inte så. Jag skall försöka förklara. Jag vet att jag inte är så pedagogisk, men om jag misslyckas kan väl andra hjälpa mig i kommentarerna. 🙂

Ett faktapåstående är ett uttalande om hur nånting ligger till. Det är uttalanden av typen ”himlen är blå”, ”äpplen faller ner från träd”, ”månen är en ost”. Fakta är ett bevisligen korrekt faktapåstående. Att äpplen faller ner från träd är ett faktum. Att månen är en ost är inte ett faktum. Redan här ser vi hur påståendet att det inte finns rätt och fel inom vetenskapen ramlar sönder. Klart det finns. Det är faktiskt hela grunden för vetenskapen.

En teori är ett system av förklaringar för observerbara fakta. Exempel på dessa är Newtons gravitationsteori, Einsteins gravitationsteori, evolutionsteorin, kreationism, frenologi, neoklassisk ekonomisk teori och Marxistisk ekonomisk teori. En vetenskaplig teori är en teori som uppfyller vetenskapens krav på teorier, såsom falsifierbarhet och liknande. Kreationism är ett exempel på en ovetenskaplig teori, för den går inte att falsifiera. Påståendet att Gud skapade världen för 6000 år sedan, men skapade den så att den på alla sätt och vis tyckas vara miljarder år gammal, är inte möjligt att varken bevisa eller motbevisa. Det är alltså inte vetenskap alls.

Är en ovetenskaplig teori fel? Nej, den är bara ovetenskaplig. Dom flesta vetenskapsmän ser nog ovetenskapliga teorier som fel, men strikt sett kan dom inte vara fel. Eller rätt. Det är därför man ser dom som ovetenskapliga. Men vetenskapliga teorier, dom kan vara fel. Ett exempel på det är frenologi. Frenologin lyckades aldrig förklara några fakta, som exempel. Den är ofta nämnd som exempel på en felaktig teori.

Men det är inte alltid en fråga om helt fel. Newtons teori om gravitation förklarade massor med observerbara fakta, som varför planeterna snurrade runt solen, och varför äpplen faller nedåt, osv. Men för snart 100 år sedan kom Einstein med en teori om gravitationen. Den förklarade också dom fakta man kunde observera, men den förklarade fler fakta, och den har i efterhand visat sig vara mer korrekt när det gäller extrema fall. Newtons teori är fortfarande användbar och ger korrekta resultat när vi pratar om dom flesta saker, men inom kosmologin använder man Einsteins teorier när man räknar, för annars blir det fel.  Så det går att säga att Newton hade rätt, men Einstein hade mer rätt. Eller så kan man säga att Einstein hade fel, men Newton mer fel.

Rätt och fel finns inom vetenskap. Men det är ofta en fråga om mer rätt eller mindre rätt.

Så här ser vi kraven på en bra teori, och för att den skall vara accepterad som en korrekt och användbart teori:

  1. Den skall uppfylla vetenskapliga krav, på till exempel falsifierbarhet.
  2. Den skall förklara kända fakta.
  3. För att den skall ersätta en annan teori som också förklarar kända fakta måste den förklara fler fakta än den tidigare teorin, eller förklara dom på ett enklare sätt.

Så vad kommer Marx in i det här då? Jo, för Marx påstod att hans teorier var vetenskap. Och var dom det då? Jo, det måste man säga. Dom är falsifierbara, man kan alltså visa att dom är inkorrekta, dom anser sig förklara mer än tidigare teorier, och dom gör dessutom förutsägelser som vi kan försöka verifiera. Så Marx teorier är utmärkt vetenskapliga.

Men är dom rätt, eller fel? Och isåfall, hur mycket?  Missa inte den spännande fortsättningen. 🙂


Andra bloggar om: , , , ,