Hur ser en vettig vänsterpolitik ut?

Och svaret är att vänstern alltför ofta rört sig bort från en analys av ekonomi, teknik och vetenskap – studiet av produktivkrafterna är inte längre det viktiga för det är inte längre de som driver utvecklingen framåt – det anses vara idéer som gör det. Vänstern har till stora delar hemfallit åt idealism

Boris Benulic beklagar sig över hur anti-intellektuell och verklighetsfrånvänd vänstern har blivit. Och det har han ju rätt i. Men vad skall man göra då? Idealismen hos vänstern är ju en effekt av att vänsterpolitik på dom flesta områden har misslyckats. Folk reagerar på det med att antingen sluta vara vänster eller att ägna sig åt utopism, idealism och verklighetsflykt.

En vänster som var intresserad av att ta sina ideal och faktiskt applicera dom på verkligheten vore väldigt bra för den politiska debatten. Men hur skulle den vänsterns politik skilja sig från en socialliberal politik?


Andra bloggar om: , ,