Finn fem fel med Åsa Linderborg.

Nu är det dags för en ny tävling där med Åsa Linderborgs debatt-artiklar. Nu är det dags för hennes artikel om finska skolor. Den här artikeln är så kort att det inte finns nåt hopp om att hitta fem rätt, men fem fel borde gå bra.

Grupparbeten – i Sverige symbolen för den urartade skolan

Sedan när då? Jag har följt skoldebatten i tio år nu och har ALDRIG hört någon klaga på grupparbeten.

Anmärkningsvärt är också att ”ett stort prestationstryck” anses ha en negativ effekt. Kunskapsinhämtning befrämjas inte med ”hårdare tag” och betygshets, utan med stor pedagogisk frihet och lustfylld studiemiljö.

Här framställs det som om pedagogisk frihet, lustfylld studiemiljö och betyg är motsatser. Det är inte sant.

När de nu – utan anledning – inför friskolesystem,

Det finns massor med anledningar, och i Sverige har införandet av friskolor haft positiva effekter. Att hävda att det då inte finns någon anledning att göra det i Finland är ju bara löjligt.

På bara några år har den så kallade skolpengen ökat klassklyftorna och raserat den demokratiska idén om en likvärdig skola för alla.

Ren lögn.

Som vanligt ljuger Åsa Linderborg rakt ut om det mesta. Fascinerande med en människa som så totalt saknar etik. Fyra fel hittade jag vid en snabb genomläsning. Hitta det femte och vinn evig ära och berömmelse. Eller nåt. 🙂


Andra bloggar om: , ,