Såhär fördelar sig jobbavdraget: Alla har rätt.

Jag har räknat lite på jobbavdraget, efter Metros avslöjande. Enligt statistik på inkomstfördelningen från SCB, och uppgifter om hur mycket avdrag man får från Dina Pengar, så blir det såhär:

% Inkomst Avdrag Totalt % % Acc
5,1 150 415 193441 6,34% 6,34%
4,9 170 480 217757 7,13% 13,47%
5 190 545 251266 8,23% 21,70%
4,8 210 615 273267 8,95% 30,65%
4,4 230 680 274605 8,99% 39,64%
3,8 250 680 237867 7,79% 47,43%
3,2 270 745 222464 7,29% 54,72%
3,1 290 810 232016 7,60% 62,32%
4,8 325 875 387306 12,69% 75,00%
2,5 375 1060 245403 8,04% 83,04%
1,5 425 1060 148259 4,86% 87,90%
1 475 1090 98146 3,21% 91,11%
1,1 550 1125 115337 3,78% 94,89%
0,9 700 1126 92787 3,04% 97,93%
0,3 900 1127 30202 0,99% 98,92%
0,9 2000 1128 33110 1,08% 100,00%

Förklaring:
%: Procent av befolkningen
Inkomst: Ungefärlig genomsnittlig årsinkomst
Avdrag: Skattereduktion per månad
Total: Total skattereduktion för inkomsgruppen
%: Procent av total skattereduktion för inkomstgruppen
% Acc: Accumulerad del av skattereduktionen för denna inkomstgrupp och lägre inkomstgrupper.

Jag har inte tillgång till detaljinformation, utan kan bara ta det som publiceras av SCB, så det här är grovt räknat. Alliansen uträkningar är förmodligen noggrannare. Men av det här så kan vi se att tre fjärdedelar av avdraget går till folk som har en årsinkomst på ungefär 325.000, eller en månadslön på 27.000 eller lägre. Med andra ord, Alliansens löfte om att tre fjärdedelar skulle gå till låg och medelinkomsttagare är helt sant.

Det lustiga är såklart, att om man räknar på vilka som är den rikaste tredjedelen av befolkningen, så är det dom som har en inkomst över ungefär 19-20.000 i månaden. 60% av skattesänkningen skall gå till dom, säger Metro, vilket också är korrekt.

Det är alltså en lek med ord från Metros sida. Och när Metro påstår att Allliansen ljög, så är det Metro som ljuger. Jag tror inte en sekund på att dom inte förstår det här.


Andra bloggar om: , , ,

Annonser