Kommunister och kreationister

Om du tror att kommunister och kreationister inte har mycket gemensamt så är du förlåten. Trots allt brukar som stå på var sin sida i dom flesta åsiktskonflikter. Kreationister är kristna och djupt konservativa, och tycks onekligen vara närmast motsatsen till kommunister. Men ändå finns det en djupt liggande likhet, som ligger till grunden för både kommunisters och kreationisters antiliberalism och vetenskapsförakt, och den likheten är deras oförmåga att förstå konceptet om självorganiserande system.

Ett klassiskt argument för att gud har skapat människan är den så kallade ”urmakarliknelsen”. Om du hittade en klocka på en strand, så inte skulle du anta att den har uppkommit av slump, utan att en urmakare har skapat den. Med det menar man att alltså borde vi anta att en livsskapare, dvs en gud, har skapat livet. Men faktum är ju att när man hittar en klocka antar man att den är tillverkad av en urmakare, för vi vet att urmakare tillverkar klockor. Gejsern ”Old Faithful” i Yellowstone är en komplex skapelse som också håller hyfsat regelbunden tid. Inte tusan börjar vi söka igenom Yellowstones nationalpark efter en gubbe som tillverkar Gejsrar!

Urmakarliknelsen gör misstaget att tro att bara för att något verkar organiserat på ett visst sätt så är det därför att någon någonstans har organiserat det. Det är ett förståeligt att göra det antagandet, men likväl utan grund. Om du tar ett par hundra stålkulor och lägger dom i låda, så ser du att dom kommer bilda ett regelbundet mönster alldeles av sig själva. Det gör dom helt enkelt för att varje kula kommer av gravitationen dras så långt ner som möjligt. Och eftersom kulorna är runda, så finns inget om hindrar dom att göra detta, och dom kommer bilda ett regelbundet mönster. Men inte heller här kommer vi leta efter personen som noggrant staplade alla kulorna i just det mönstret. Det sker av sig självt. Det är ett exempel på ett mycket enkelt självorganiserande system. Och om vi skulle plocka sönder en gejser atom för atom, så kommer vi inte heller nånstans hitta den lilla saken som talar om för gejsern när den skall ha ett utbrott.

Evolutionen är ett annat exempel på hur olika funktioner agerar tillsammans för att få ett resultat som i efterhand ser uttänkt ut, fast det inte är det. Kreationister tror att en gud har sagt ”nu har du vingar”, medans vetenskapen kan visa på hur först fjädrar har gradvis uppstått hos vissa dinosaurier, förmodligen fört att hålla dom varma, och till sist har, efter miljoner år av sakta utveckling, fullfjädrade (haha) fåglar seglat runt bland träden.

Och hur kan en sådan sak ske? Jo, genom ärftliga egenskaper som kan blandas, och förändras. Alla vet ju att vi har ärftliga egenskaper. Vissa av dom ärftliga egenskaper gör det enklare att få många barn, och sådana egenskaper kommer då bli vanligare. Dom egenskaper som gör det lättare att få barn är ofta dom egenskaper som gör att man kan utnyttja en viss nisch i naturen bättre. Och dom barnen som är bäst på att utnyttja nichen kommer få flest barn, och så vidare tills man har en art som är helt specialiserad på att utnyttja den nischen. Något kreationister tycker ser ut som om någon har tänkt att det skall vara så, och därför tar som bevis för att en gud har styrt processen, fast det klart och tydligt inte behövs.

Vad kommer kommunister in i den här då? Jo, dom gör ofta samma misstag. Ett vanligt missförstånd är det som Adam Smith kallade ”den osynliga handen”. Smith menade att en fri marknad är det som är bäst för fattiga, och att detta sker även om ingen rik agerar på marknaden för att det skall bli bra för fattiga. Det blir istället så, som om en osynlig hand styr heheten. Med andra ord, en fri marknad är ett slags självorganiserande system. Men jag har flera gånger råkat ut för socialister som tar den metaforen på allvar, och tror att Smith och andra liberaler tror på marknaden som en slags gud som ser till att det blir bra. Det gör vi naturligtvis inte, men om man inte förstår att system kan organisera sig själva så blir såklart begreppet ”den osynliga handen” helt obegripligt, eftersom det då måste vara en faktisk ”osynlig hand” som arbetar.

Att man kan bygga ett system som får ett positivt utfall, utan att någon styr utfallet från toppen är alltså för många socialister obegripligt. En person som inte förstår självorganiserande system kommer vara för centralstyrning och för att staten och politiker bestämmer så mycket som möjligt. Ett exmpel på detta är Lars Ohlys motstånd mot friskolor. Han anser att friskolor inte medför nåt bra, utan att skolan skall vara helt kommunal, och mångfalden skall styras från toppen av politiker, och att en skola som inte styrs av politikerna måste vara dålig för vissa elever. Han förstår helt enkelt inte hur man kan få ett bra utfall, utan att det sittet nån i mitten och bestämmer att det skall bli ett bra utfall. Lars Ohly begriper inte att självorganiserande system kan fungera. Samtidigt tror han att centralstyrning kan bryta ner hierarkier och byråkrati, vilket ju bara är skrattretande naivt.

Både kommunister och kreationister kan inte föreställa sig en verklighet som fungerar om inte nån sitter i mitten och bestämmer att den skall fungera. Och eftersom hela syftet och poängen med liberalismen är att ingen skall sitta i mitten och bestämma om det inte absolut behövs, så är det inte så konstigt att både kreationister och kommunister hatar frihet. Man tror att frihet kommer förstöra allt som är bra, eftersom bara central auktoritet kan bestämma att allt skall vara bra. (Dom socialister som inte tror detta är vanligen anarkister, kan påpekas).