Fp: det nya konservativa partiet!

Folkpartiet skickar med ojämna mellanrum brev till mig, signerade Lars Leijonborg. Det kom ett igår. Där står det bland annat:

Den senaste tiden har det pågått diskussioner mellan alla riksdagspartier och regeringen om en utredning om det svenska språkets ställning – en språklag. I folkpartiets strategi för att värna det svenska språket ingår att det ska ställas krav på hyggliga kunskaper i svenska för att få bli medborgare i Sverige.

Varför skall man ”värna” ett språk? Vad är nyttan med det? Folk får väl prata som dom vill? Har folkpartiet blivit alldeles tokkonservativa? Svenskan har mått bra utan ”värn” i tusen år. Det går nog bra i framtiden också.

Språk-krav har INGENTING med att värna språk att göra, utan är till för att bryta invandrares isolering och utanförskap (vilket nyhetsbrevet nämner senare). Det med att språkkravet skulle vara till för att värna svenskan är en uppenar efterhandskonstruktion, där man försöker få igenom språkkravet under falska förutsättningar. Det är ett förljuget handlande och säkerligen ett desperat försök att föra upp språkkravet på dagordningen igen, som om man kan vifta med språkkravet som ett magiskt väljardragande trollspö. (Vilket i sin tur visar att folkpartiet fortfarande inte har fattat varför dom fick många röster i förra valet.)

Folkpartiet fortsätter att ta steg bort från liberalismen, precis som det har gjort dom senaste två åren, och därmed kommer folkpartiet att fortsätta att ta steg bort från dom 13,3% av väljarna dom fick i förra valet.