Finn fem rätt: Åsa Linderborg i Flamman

Åsa Linderborg hade en artikel i Flamman om Ordfrontsstriden. Inte den senaste, om påståendena att Israel styr svenska media, utan den tidigare, den som handlade om Balkan. Åsa Linderborg är intressant, för hon är en av dom inom den svenska vänstern som anstränger sig allra minst för att dölja att hon ljuger.

Här är ett urval av lögnerna i den här artikeln. Jag orkar inte analysera dom i djupet, folk med någon slags vett i huvudet kan äsa artikeln och ser igenom lögnerna direkt, men några har fått kommentarer inom parantes:

”Maciej Zarembas och liberalernas monstertruckar skamlöst deformerade Eklunds åsikter”
”Därmed utdelades ett hugg mot den svenska yttrandefriheten som i sin kraft har få motsvarigheter i svensk efterkrigshistoria.”
”Maciej Zaremba, visade sig vara en principiell motståndare till yttrandefriheten”
”För mig blev Ordfrontstriden en påminnelse om att en av vänsterns viktigaste uppgifter är att försvara de goda liberala dygderna; liberalerna gör det allt mer sällan själva – de nya liberalerna gör det aldrig.”
”Det finns inte många liberaler som har offrat sitt liv för någon annans rätt att få säga sin mening, men det finns gott om liberaler som offrar sin liberalism för att andra inte ska få skriva som de gör.”
”Yttrandefrihetsutredningens sant libe­ra­la hållning står i bjärt kontrast till Maciej Zarembas syn på yttrandefrihet” (Här citerar Linerborg Zaremba, när han säger exakt samma sak som Linderborg själv sa om yttrandefriheten innan i artikeln, men hon hävdar att Zaremba är mot den synen. Linderborg ljuger alltså.)
”För Zaremba är nämligen yttrandefrihet inte en demokratisk rättighet utan något som ska villkoras.” (Vilket alltså också är sant för Linderborg själv, enligt det hon skrev först i artikeln, men det låtsas hon nu inte om. Inte speciellt ärlig debatteknik. Ja, lögn skulle man ju kunna säga.)
”Enligt Zaremba bör felaktiga åsikter vara åtalbara.”
”Zaremba misstror folks förmåga att tänka kritiskt”
”Att i samhällsdebatten medvetet fara med osanning är ett moraliskt problem, men knappast en fråga för jurister att ta ställning till, som Zaremba anser.”
”Till skillnad från liberalerna har vänstern inte råd med sakfel, för då blir det till att springa gatlopp i media.”
”Och om vänstern hade samma massmediala tillgångar som liberalerna” (här impliceras det att dom inte har det. I själva verket är vänstern överrepresenterad i media. Implikationen är en lögn alltså).
”Ska man ha rätt att ge ett annat per­s­pek­tiv än det förhärskande? Självklart, säger lagstiftaren, det är just den rätten som lagen om yttrandefrihet skall garantera. Zaremba är av helt motsatt åsikt.”

Det där är ur första halvan av artikeln. Andra halvan handlar mest om interna saker på Ordfront. Där har jag ingen möjlighet att uttala mig om vad som är sant eller falskt. Jag förmodar att hon fortsätter i samma stil, så man kan nog lugnt anta att listan på lögner skall fördubblas. I själva verket är den där artikeln en fin kandidat för en ”finn fem rätt” tävling, som den jag gjorde med Chomskys artikel i aftonbladet, så nu kör vi den. Linderborg är inte i närheten av samma klass som Chomsky, så vi får begränsa saken lite. Förutom rena citat om vad andra har sagt, hur många rätt kan ni hitta i Linderborgs artikel?

Varför ljuger hon så mycket? Tja, jag tror att enligt Åsa Linderborg helt enkelt inte har nåt koncept om att det är fel att ljuga. Det är möjligt att hon öpverhuvudtaget inte förstår koncepten sanning och lögn. Enligt Linderborg är det bara en sak som räknas: Om man kritiserar USA eller inte. Allt som kan räknas som USA kritik är bra, oavsett om det är en komplett lögn, och allt som kan tolkas som USA-vänligt är fel, även om det är dagens sanning. Linderborg kritiserar Ordfront för att dom försöker upprätthålla journalistisk integritet. Sånt skall man inte ha. Man skall hata USA, och ljuga om USA, annar hötter Åsa Linderborg med pennan. Samma tendens har vi ju sett inom hela vänstern, bland annat i debatten om Pinters diktaturkrameri. Lögner som kritiserar USA: Bra. Sanningar som inte kritiserar USA: Dåligt. Det är den moderna vänsterns grundmantra, verkar det som.

Och en annan intressant sak är hur hon falskeligen omfamnar liberala värderingar, och sedan ljuger ihop att liberalerna inte är liberala. Det visar på hur vänstern i dag har så oerhört lite att stå på att dom försöker sno liberalernas idéplattformar istället för att använda sina egna. Vänstern är panikslagen. Deras teoribyggen har kollapsat. Dom stora socialistiska diktaturerna har kollapsat. Man har inget kvar att göra annat än att säga att man omfamnar liberala ideal, och ljuga ihop lögner om liberaler, samtidigt som man naturligtvis i sann Ohly-anda inte ändrar åsikt. Man bara ljuger om vad man tycker.