Vad är skillnaden mellan Dick Cheney och en C-programmerare

En C-programmerare skjuter sig själv i foten.

Vad säger man när Dick Cheney skjuter en advokat? Tillfällig sinnesklarhet.

Annonser