Jag startar parti!

Det här valets trend är utan tvekan att starta nya partier. Senaste tillskottet är Vänsterdemokraterna, vars politiska programs första konkreta påstående är att USA är ett hot. Resten är en blanding av flum, fluff och fina motsägelser som att marknadskrafterna skall tyglas och man skall ha frihandel.

Jag kan slänga ihop ett program som är bättre än så på två minuter, så nu startar jag också ett part: Lennartpartiet. Partiet har två mål: 1. Få Piratpartiet att framstå som seriöst. 2. Införa kungaval. 3. Förbjuda att ha töntar i TV-reklam som heter Lennart. Jag är trött på att namnet dras i tönt-smutsen. OK, det var 3 mål, för det är för lite Monty Python i TV. Tre mål: Framställa Piratpartiet som seriöst, Införa kungaval, Förbjuda tönt-Lennart i TV-reklam, mer Monthy Python i TV.

Annonser