SÄPO: Om vi inte kan hitta terrorister så får vi väl skapa dom

I en artikel i Aftonbladet avslöjas det att SÄPO nu skall börja leta efter terrorister i skolorna ed hjälp av spioner. I bästa fall kan det här ge effekten att absolut inget händer, i det sämsta och mer sannolika fallet får det effekten att muslimer känner sig utpekade och utfrysta. Och var får det för effekt, tror ni? Jo, det kommer öka radikaliseringen av muslimer i Sverige.

Jag tror SÄPOs beskrivning av en terrorists mentala utveckling är helt korrekt. ”Först blir han radikal, därefter fundamentalist, därefter extremist och slutligen terrorist.” Men tydligen fattar dom inte att dom här åtgärderna kommer att få mängden unga radikala muslimer att (ursäkta skämtet) explodera, vilket kommer öka rekryteringsmöjligheten för terrorister.

Kan vi inte börja spionera efter idioter hos SÄPO istället?