Internationella påtryckningar mot USA och mot andra

Efter en enorm mängd internationell påtryckning innan har nu äntligen USA förbjudit tortyr. Det var tametusan på tiden. Och det är intressant om man jämför med andra internationella påtryckningar. Jämför med till exempel dom internationella påtryckningarna mot Irak, som försiggick i 11 år, och till och med inkluderade en handelsblockad och att USA skickade raketer mot Bagdad. Det hjälpte inte ett dugg. Jämför med internationella påtryckningar mot Iran och Nordkorea om att inte återuppta sina kärnvapenprogram. Det har inte hjälpt ett dugg. Och jämför med blockaden mot Kuba, som inte har hjälpt, och förmodligen har bara stärkt Castros ställning.

Jämför med internationella påtryckningar och blockad mot Sydafrika. Den hjälpte. Och jämför med EUs påtryckningar och lockbeten mot Turkiet och östeuropa, som har fått Turkiet att ta flera steg mot demokrati, och har fått de baltiska länderna att avskaffa dödsstraffet och liknande.

Slutsatsen är viktig: Internationella påtryckningar och blockader fungerar. Mot länder där man väljer styret. Till och med mot Sydafrika, där bara en liten priviligierad del av befolkningen fick rösta, så fungerade blockaden. Men mot diktaturer fungerar varken påtryckningar eller blockader.

Och anledningen är enkel: Påtryckningarna och blockaderna påverkar folket negativt. Men det påverkar inte en diktator, som istället bara använder blockaden och påtryckningarna som propagandamedel och stärker greppet om makten. Bara om landets regering är beroende av folkets välfärd för att behålla sin regeringsstöllning kan den internationella påtryckningar fungera.

Det där är viktigt att komma ihåg när man diskuterar utrikespolitik. Många säger ofta att man skall använda blockader och påtryckningar. Och det skall man, men bara mot demokratier. Använt mot diktaturer åstadkommer det i bästa fall ingenting och i sämsta fall förvärrar det situationen.

Annonser