Sveriges regering motarbetar Sverige. Som vanligt.

EU-kommissionen har yttrat att kollektivavtalen i Sverige, och svenska fackföreningars (främst Byggnads, då) försök att hindra utländsk arbetskraft från att arbeta i Sverige eventuellt bryter mot den fria rörligheten. Det är tydligen Charlie McCreevy som återigen siktar in sig på dålig svensk politik.

Arbetslivsministern hotar med folkuppror. Jo, ett sådant vore ju inte så dumt. Men MOT Hans Karlsson. Om man tittar på vilka länder som drabbas hårdast av konkurrens från utlandet så visar det sig vara just dom länder som försöker skydda sig mot konkurrensen! Att försöka skydda svenska arbetare från konkurrensen av utländska arbetare är alltså inte bara lätt rasistiskt, det är direkt kontraproduktivt! Om man stänger arbetsmarknaden för konkurrens utifrån får det bara till effekt att jobben försvinner utomlands helt.

Som vanligt framhärdar den socialdemokratiska regeringen att föra en politik baserad på ekonomiska myter, med resultat att deras politik är dålig för dom svenska arbetarna.

För övrigt beslöt EU-parlamentet idag att kalla in McCreevy till parlamentet angående hans kommentarer om den svenska socialpolitikens eventuella kompatibilitet med den europeiska. Det skall bli intressant att se vad han säger.

Annonser