Senaste nytt: Sverige har gått ur EU!

Stockholm, 2010-04-01:

Idag klockan 10:35 tog Sveriges riksdag beslutet att Sverige med omedelbar verkan lämnar EU-samarbetet. För att detta skall gå så smidigt som möjligt är det viktigt att alla Svenska medborgare följer dom instruktioner som regeringen ger dom.

  1. Då Sverige med omedelbar verkan har sagt upp Schengen-samarbetet är det nu olagligt att befinna sig inom Schengen-länder (EU plus Norden) utan pass samt visa eller uppehållstillstånd. Svenska medborgare som befinner sig tillfälligt utomlands på semester eller för arbete uppmanas att ta kontakt med närmaste ambassad för hjälp att ta sig hem.
  2. Alla svenska medborgare bosatta i EU eller Norden har med omedelbar verkan förlorat all rätt till vidare förlängning av uppehållstillstånden i dessa länder. För dom som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kommer detta fortsätta att gälla. Dom som har flyttat under dom EU-regler eller överenskommelser inom Nordiska rådet som har gett möjlighet till bosättning utomlands utan uppehållstillstånd måste snarast möjligt ta kontakt med respektive lands immigrationsmyndigheter för att se om det är möjligt för dom att att få uppehållstillstånd. Vi är medvetna om att denna kontakt medför en klar risk för omedelbar utvisning till Sverige, men uppmanar de svenska medborgarna att inte försöka stanna kvar i Schengenländer utan uppehållstillstånd, då detta är olagligt och i vissa länder kan medföra grova fängelsestraff.
    Om det visar sig omöjligt att få vidare uppehållstillstånd på kort tid uppmanas ni ta kontakt med närmaste ambassad för att få hjälp till hemflytt.
  3. Alla EU-medborgare som befinner sig i Sverige har tre månader på sig att söka uppehållstillstånd. Reglerna för uppehållstillstånd är samma för EU-medborgare som andra länder. Det innebär att EU-medborgare som har anhöriga inom Sverige eller flyktingskäl kan få uppehållstillstånd. Att inneha arbete är inte tillräckligt skäl. Om man uppfyller kriterierna för att söka Svenskt medborgarskap kan man göra detta.
  4. Svenskar som planerar att resa utomlands ombedes kontakta destinationslandets ambassad för att vidare förhöra sig om eventuellt visumtvång. Svenskar har tidigare haft möjlighet att resa utan visa till många länder, inklusive USA, genom Schengensamarbetet. Tills Sverige kan förhandla fram nya regler kommer visumtvång att gälla i många länder.
  5. Med utträdet ur EU upphör också allt utbildningsamarbete. Socrates-samarbetet, och i synnerhet Erasmus-samarbetet har alltså upphört. Dom svenska studenter som för tillfället befinner sig utomlands och dom utländska studenter som befinner sig i Sverige under detta programmet kommer att få avsluta sin nuvarande vistelse, men vidare studentutbyte under dessa program kommer inte att ske. Europeiska universitet kommer att vara i praktiken stängda för Svenska studenter under den närmaste framtiden.
  6. Då Sverige har utträtt ur EU-samarbetet har rörelsefriheten för varor upphört att gälla. Med omedelbart verkan sänks gränsen för hur mycket alkohol du får ta med dig över gränsen till 6 liter alkohol ooch vin samt två liter starksprit. Mängden cigaretter som får föras över gränsen begränsas till 200 ciggaretter pr person och resa.
  7. Sveriges riksdags har för tillfället inga planer på att införa tullar eller handelshinder mot EU förutom på alkohol och cigaretter, men företagen varnas för att EU och EFTA (Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz) är fria att införa handelshinder på alla varor som inte omfattas av WTO-avtal med omedelbar verkan. Kontrollera med mottagarlandet om export är möjlig innan ni sluter avtal om export.
  8. Då svenska banker inte längre omfattas av europeiska bankreglering är svenska banker nu återigen fria att ta betalt för överföringar till EU länder, inklusive Norden.

Nej, nu orkar jag inte komma med fler dåliga saker som skulle hända om Sverige skulle gå ur EU. Men ni är välkomna att fylla på fler i kommentarerna.