Försvaret av dom man inte håller med.

Jag läste för några månader sedan om Per Ahlmarks ”Det öppna såret”. Den är intressant bland annat för att den så tydligt förutsäger precis vad vänsterns reaktioner skulle vara på att man avsatte Saddam Hussein, men för mig gav omläsningen mig en annan insikt, nämligen varför Per Ahlmark så fanatiskt försvarar Israel mot all kritik, oavsett om kritiken är välgrundad eller inte.

Anledningen finns kopplad till det Johan Norberg skriver om ”The Bush complex”. Kritiken mot George W. Bush är ofta hatiskt och oseriös. Jag håller inte med Bush om mycket, men i nästan varenda debatt jag har om USAs politik hamnar jag i ett läge där jag försvarar Bush mot osakliga och oftast mycket personliga påhopp. Detta rör sig om allt från att han är korkad till helt sinnesjuka teorier om att det var George W Bush som beordrade attackerna den 11:e september. Resultatet av detta är att jag har kommit på mig själv att helt ofrivilligt och reflexmässigt försvara Bush även i frågor där jag inte håller med honom, när jag väl tänker efter lite.

Och här finns kopplingen till Per Ahlmark och Israel. När man läser det öppna såret så inser man att Ahlmark har hela sitt liv varit tvungen att försvara Israel mot oseriösa, hatiska attacker som grundar sig i antisemitism. Efter många år av detta har Ahlmark hamnat i en situation där han reflexmässigt avfärdar all kritik mot Israel, för all kritik mot Israel brukade vara osaklig. Tyvärr finns idag sakliga skäl att kritisera Israel, men Ahlmarks reflex är efter 40 år av försvar så välutvecklad att han inte kan göra annat än att reflexmässigt avförda all kritik.

Annonser