Avdelningen usla undanflykter

När Jan Björklund idag stödjer sig på en rapport från Skolverket, så svarar Ibrahim Baylan med att kritisera Jan Björklund för att han tror på det rapporten säger!

Menar Ibrahim Baylan verkligen att skolverket är så inkompetenta att dom inte kan göra en pålitlig rapport ens efter att Ibrahim Baylan har bett dom göra om den? Vem är isåfall ansvarig för det? Är inte det till syvende och sist Baylan själv?

Ur rapporten kan dras två intressanta slutsatser:

  1. Konkurrens ökar kvalitén på skolorna, även kommunala skolor. Friskolereformen bidrar alltså till bättre skolor.
  2. Lärarhögskolans utbildning verkar inte bidra till någon kvalitétshöjning. Outbildade lärare tycks alltså vara precis lika bra som dom som har gått klart lärarhögskolan.

Det första vill Baylan inte höra talas om, för det innebär att sossarnas kritik mot friskolereformen var fel. Det vet sossarna naturligtvis (annars hade dom ju rivit upp reformen för länge sedan) men det är väl ändå jobbigt att få det svart på vitt.

Det andra tycker Baylan är så orimligt att det är det han tar upp som kritik mot Björklund. Av det jag har hört om lärarhögskolan, och av min egen erfarenhet av människor från lärarhögskolan, så har jag inga som helst problem med att tro på punkt 2. Den svenska lärarhögskolan verkar inte sätta något som helst värde varken på kunskap eller förståelse. Jag har hittils hoppats att ryktena och mitt personliga intryck var fel eller överdrivet. Men den här rapporten verkar tyvärr bekräfta mina farhågor.

Baylan däremot, ser dom här punkterna som bevis på att rapporten är dålig. Men en grundläggande sak, som man inte får lära sig i svenska skolor, eller på lärarhögskolan, är att en undersöknings kvalité inte kan avgöras av det man kommer fram till.

Annonser